Över 80 km preparerade längdspår väntar på dig

Senaste nytt från Bruksvallarna och våra längdspår: Under de senaste veckorna har vi öppnat fler spår allteftersom snön fallit. Nu är så gott som alla spår  öppna med några få undantag , 13 km runt Flon samt 5km Ramundberget där passagen över Ljusnan kräver mycket mer snö.

Klinkenspåret är ett exempel där vi trots utmaningar har öppnat hela sträckningen. Spåret är lätt kuperat och går genom fantastisk natur vilket ger både turåkare, motionärer och elit en fantastisk upplevelse.

För det populära Sun-Maidspåret som går genom dalgången mellan Bruksvallarna och Ramundberget har vi inte haft möjlighet att preparera spåren eftersom vi saknat tillstånd från markägarna till en av fastigheterna. Markägarna har haft synpunkter på förslaget till Härjedalens kommuns översiktsplan för området och då valt att dra tillbaka sitt tillstånd för oss att dra skidspår över sin mark.  Då dialogen med Härjedalens Kommunen gått i rätt riktning vill markägarna visa god vilja och ge oss tillstånd att preparera spåren.

Snöläget för Sun-Maidspåret är sedan den senaste veckan gott och vi bedömer att vi kan preparera spåret och öppna  det omgående.

Med ytterligare  snöfall räknar vi med att snart öppna även 13 km slingan i Bruksvallarna samt transitspåren mot Funäsdalen.

Försäsongens favorit har varit Mittåkläppspåret med fantastiska vyer och utmanande spår för såväl turåkning som motion. Tillsammans med Djupdalsslingan och anslutningen till Ramundberget härliga dagsturer. För motionärer har vi också elljusspåren i Bruksvallarna och Ramundberget som lyser fram till klockan 21.

Vi ser fram emot en fantastisk säsong med de bästa förutsättningarna i spårsystemet Nordic Ski som i år firar 30 år med 30 mil preparerade spår. För aktuell spårinformation se spårinfo på vår hemsida www.bruksvallarna.se   ” Say no more…